Boghandlerforeningen

 

Elevtræf 2016

 

Den 5. september er sidste frist for at tilmelde elever til årets Elevtræf, som foregår på Handelsfagskolen i Højbjerg den 27. og 28. september 2016.

Elevtræffet er for alle boghandlerelever i Danmark - uanset om de er nyansatte eller næsten færdiguddannede. Deltagelse i træffet er gratis, og arbejdsgiveren modtager refusion af løn og transport som ved obligatoriske skoleophold, da træffet tæller som et valgfrit specialefag.

Træffet er pakket med faglige input og er derudover en god mulighed for at danne netværk med andre boghandlerelever på tværs af hold, kæder og geografi.

Programmet rummer i år faglig inspiration om en række forskellige emner - fra brætspil og børne- og ungdomslitteratur til personligt salg og "Fucking Flink service". Årets festmiddag er sponseret af People's Press, og træffet har desuden modtaget støtte fra Bodil og Jørgen Munch-Christensens kulturlegat.

Se hele programmet for Elevtræf 2016 HER.

Gå direkte til tilmeldingsmodulet HER.

-------------------------------------------------

 

Tid til at blive klogere?


Handelsfagskolen i Højbjerg udbyder to spændende kurser,
som kan være relevante for mange medlemmer:

Personligt Salg - Salgsteknik

Praktikvejledning af EUD-elever

 

Ønsker du at  blive bedre klædt på til det personlige salg i butikken? På kurset Personligt Salg - Salgsteknik udvider du dine kompetencer i at afdække kundens købsbehov og købsmotiver, kommunikere med kunden, aflæse forskellige kundetyper og tilpasse salgssamtalen samt at imødegå indvendinger og opnå mersalg.

Kurset foregår 12. og 13. september 2016 i Højbjerg og henvender sig til alle medarbejdere i detailhandelen, som ønsker at forbedre deres salgsteknikker. Læs mere om kurset og om, hvordan du tilmelder dig selv eller en medarbejder HER.

Vil du have større glæde og udbytte af boghandlens elever? Kurset Praktikvejledning af EUD-elever giver viden og redskaber til at optimere butikkens oplæring af elever. Emnerne drejer sig om skoleforløbets opbygning, samspillet mellem skoleforløb og virksomhed, Samtalehjulet, samtaletræning og coaching, Unge i dag og fagprøvevejledning.

Kurset foregår 24. august 2016 i Højbjerg og henvender sig til alle, der dagligt arbejder med oplæring af elever i boghandlen.Læs mere om kurset og om, hvordan du tilmelder dig HER.

Generel information om kursusstedet finder du HER.

 

 

Ansøgninger om støtte fra Uglevirke

Uglevirkelogo

Den 1. august er der frist for ansøgninger om støtte fra foreningen Uglevirkes midler til uddannelse, studierejser og sociale formål.

Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. august og 1. februar. Støtten er begrænset til ansøgere med tilknytning til bogbranchen.

Uglevirke yder økonomisk støtte til uddannelse, studierejser mv. Der er særlig fokus på at støtte personer, som ønsker at kvalificere sig til en lederstilling i bogbranchen eller til at drive bogvirksomhed som selvstændige.

Uglevirke yder også mindre økonomiske tilskud til sociale formål - typisk til personer fra bogbranchen (forlag og boghandlere), som er kommet i økonomisk klemme, f.eks. grundet virksomhedslukning eller pensionering uden pensionsordning etc. Støtten give i form af skattefrie legater på op til 10.000 kroner.

Bemærk, at Bogbranchens Fællesfond til Uddannelse mv. er lukket i foråret 2016. Uglevirke har derfor overtaget ansvaret for i fremtiden at støtte uddannelse, studierejser o.l., som tidligere blev støttet af Fællesfonden.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer finder du her.

 

Blixen Prisen

Nyåbnet boghandler fik Blixen-prisen

 

Ved årets Blixen-prisfest på Det kgl. Bibliotek i København modtog boghandler Pernille Kjær Stenstrøm prisen som Årets Boghandler.

Blixenprisen gives til en boghandler, "som ved sin viden og høje faglige kunnen har været til inspiration for både kollegaer og kunder".

Prisen er samtidig et skulderklap til en boghandler, som for et år siden, i maj 2015, viste mod og initiativ til at åbne en helt ny boghandel i Odense.

Pernille Kjær Stenstrøms bog-karriere begyndte hos Arnold Busck, og hun nåede også at drive Bog & Idé på Dalumvej i Odense, før hun sidste år sprang ud med Kjærs Bøger i Klaregade - en klassisk boghandel, som udover et godt bogudvalg og gode varer til børn også rummer en ekstra specialitet: Bøger om boghandlerens personlige interesse, motorsport.

Blixenprisen som Årets Boghandler er på 15.000 kroner, sponseret af FADL's Forlag.

 

Medlemsundersøgelse 2016

 

Fra 27. maj til 10. juni gennemfører Boghandlerforeningen en medlemsundersøgelse.

Formålet er at blive klogere på medlemmernes holdninger og få defineret det mandat, bestyrelsen og ledelsen har i det politiske arbejde. Samtidig spørges der også om hvad medlemmerne mener om foreningens kommunikation, om uddannelse og om de systemer og services, sekretariatet leverer.

Alle medlemmer har modtaget en e-mail med link til undersøgelsen.

Nogle dage inden deadline vil vi udsende en reminder-e-mail til dem, som endnu ikke har svaret.

Vi håber, så mange som muligt på denne måde vil bidrage til, at vi fremover kan skabe mest mulig værdi for medlemmerne.

 

Ny bestyrelse i Boghandlerforeningen

På foreningens generalforsamling valgtes bestyrelse for perioden 2016-18.
Bestyrelsen kostituerede sig med genvalg af
bestyrelsesformand Marianne Møller og næstformand Helle Busck Fensvig.

Se hele bestyrelsen her.

 

Ny direktør i Boghandlerforeningen

Boghandlerforeningen har med virkning fra 1. maj 2016 ansat Bo Dybkær som direktør.

Læs Boghandlerforeningens pressemeddelelse her.

 

Generalforsamling 2016


Boghandlerforeningen afholder generalforsamling

tirsdag den 5. april 2016 kl. 14.00 på Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.
Dagsordenen kan ses her.

 

Blixenprisen 2016

 

Otte boghandlere har vundet en billet til årets litteraturgalla, nemlig Blixenprisfest2016. Boghandlerforeningen trak den 22. februar 2016 lod blandet de interesserede medlemmer og sendte en billet til hver af følgende boghandlere:

Fredensborg Boghandel; Arnold Busck, Helsinge; Bog & idé Herlev; Bog & Idé Hørsholm; Thiemers Magasin, København; BOGhandleren, København Ø; Polyteknisk Boghandel, Lyngby; og William Dam Bog & idé, Rønne.

Læs hele foreningens pressemeddelelse her

 

Branchetræf16-lille-logo

Hvordan kan vi sammen sælge flere bøger?

Det var temaet for årets træf mellem boghandlere og forlag den 10. og 11. maj 2016. Branchetræf 2016 blev gennemført på Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg med 148 deltagere og medvirkende.

 

 

Amazon og de tomme butikker

"Danske boghandlere har siden Amazon åbnede i 1995 været presset af denne konkurrent og derfor måttet reducere bemandingen. Amazon sælger endnu ikke danske bøger, men rygterne herom er vedholdende. Vi opfordrer vores gode samarbejdspartnere, de danske forlag, til at tænke langsigtet før de går ind på Amazons betingelser. Det har nemlig stor betydning for det danske butiksliv og dermed for alle de forbrugere, som gerne vil handle lokalt."

Det udtaler Olaf Winsløw, direktør for Boghandlerforeningen, i anledning af en helt ny rapport fra USA, der viser hvilken skadelig virkning Amazons dominans har på lokalsamfundenes økonomi og beskæftigelse. Rapporten anslår bl.a., at Amazon koster omkring 136.000 job i detailsektoren.
Se pressemeddelelsen om rapporten her.    Se rapporten: Civic Economics Se også: American Booksellers Association

 

Ændringer i foreningens ledelse

Direktør for Boghandlerforeningen, Olaf Winsløw har efter gensidig aftale med Boghandlerforeningen valgt at fratræde sin stilling pr. 30.4.2016.

Formand for bestyrelsen, Marianne Møller udtaler: Olaf Winsløw har været ansat i Boghandlerforeningen i en lang årrække, først som økonomichef, siden som sekretariatschef og fra 2000 som direktør. Det har især i de seneste år været en forening, der har skullet tilpasse sig nogle meget omskiftelige tilstande ovenpå tidligere tiders stabile bogbranche. Det har Olaf Winsløw stået i spidsen for, kæmpet boghandlernes sag og været garant for at foreningens- og branchens historie ikke blev glemt. Vi vil benytte lejligheden til at sige ham et stort tak for mange års trofast og solidt arbejde i boghandlernes og bøgernes tjeneste, og vi ønsker ham det bedste fremover.

Bestyrelsen vil nu påbegynde arbejdet med at finde Boghandlerforeningens fremtidige direktør.
Hent pressemeddelelsen af 18. januar 2016 her.

 

eReolen må holde igen

"Jo, det er bibliotekernes rolle at stille dansk litteratur til rådighed for borgerne, men det er ikke en samfundsopgave at smadre et kommercielt marked, og det er ikke en borgerret gratis at få adgang til al den nye litteratur i ulimiterede mængder, fra den dag den udkommer. Derfor må eReolen holde igen," udtaler Boghandlerforeningens næstformand den 22. december 2015.

Udtalelsen falder i en pressemeddelelse, som foreningen har udsendt i anledning af, at nye tal fra Danske Forlag viser, at cirka 6 ud af 10 læste, danske e-bøger lånes på eReolen.
Hele pressemeddelelsen kan læses her.

 

Ændring af planloven gavner discountbutikkerne

Chefredaktør Niels Carstensen beskriver i det seneste nummer af Dansk Handelsblad, hvad forslaget til ny planlov vil føre til. Lederen fra den 27. november 2015 slutter med disse rigtige betragtninger:

"De helt store vindere på en ny planlov vil være discountbutikker. Kiwi, Netto, Fakta, Rema, Aldi og Lidl har alle masser af erfaring med at bygge store discountbutikker. Så en liberalisering vil give mere discount oven i de 40 pct. af markedet, som denne del af sektoren har kapret.

Grundlæggende er de fleste virksomheder imod regulering, der hindrer vækst. Men i stille stunder kan man vel anerkende, at planloven skal sikre en langsigtet udvikling i hele landet. Lader man overordnede rammer erstatte af lokale ønsker, så vil hensynet til helheden - på tværs af kommunegrænser - komme under pres.

Hvilken kommune drømmer eksempelvis ikke om at få et nyt, stort indkøbscenter. Det giver jo vækst, men det er på bekostning af en tilsvarende tilbagegang et andet sted. Ofte i nabobyen eller nabokommunen. Det er ikke hensigtsmæssigt heller ikke for handelen, at kampe mellem kommuner giver uhensigtsmæssigt byggeri, om det så er nye butikscentre - uden nok kunder - eller hoteller i klitterne.

Og er vi virkelig så fattige, at vi bliver nødt til at slå plat på naturen? Jeg håber det ikke."

Det håber Boghandlerforeningen heller ikke. Større discountbutikker ødelægger markedet for specialdetailhandelen uden at øge diversiteten i vareudbuddet. Derfor vil den nye planlov også bidrage til at indsnævre det lokale bogudbud.

 

Nye lokaler til boghandlerundervisningen

Handelsfagskolen er i gang med en større lokalerenovering, og boghandlereleverne bliver nu undervist i to helt nyindrettede lokaler. Det giver meget fine forhold for differentieret undervisning og samlingen af varer. Se fotoreportagen fra uddannelsesudvalgets besøg i lokalerne.

 

En mangfoldig og fri dansk litteratur

"Vi skal jo ikke blot læse om, hvordan det går. Vi - branchen og politikerne - skaMarianne Møller 2013-120Kl også aktivt forholde os til konsekvenserne af udviklingen", udtaler Boghandlerforeningens formand, boghandler Marianne Møller, i anledning af den første årsrapport fra Bog- og Litteraturpanelet.
"Boghandlerforeningen er altid klar til en diskussion af, hvordan vi sikrer en mangfoldig og fri dansk litteratur", tilføjer Marianne Møller.

Se Bog- og Litteraturpanelets rappport her
Se foreningens pressemeddelelse her

 

"Lokale boghandlere er åndelige tankstationer i vores kulturlandskab"

Det er en del af begrundelsen for, at den tyske kultur- og mediemininster Monika Grütters har indstiftet Deutscher Buchhandlungspreis, der blev uddelt for første gang den 17. september 2015.

108 boghandlere fik en samlet præmiesum på 845.000 € og hædrende omtale. Alle er de drevet af indehaveren og har en omsætning på mindre en mio.€.

Det er flot kulturpolitik!  Tillykke til vore tyske kolleger.

 

Elevtræf 2015 var en succes

41 engagerede elever var mødt op på Handelsfagskolen i Skåde den 15. og 16. september til det syvende elevtræf. På træffet mødes elever fra hele landet, og årets program bød bl.a. på præsentation af sæsonens nye bøger, undervisning i brug af sociale medier, foredrag om de nyeste detailhandelstendenser (bl.a. Cross Channel) samt information og diskussion om elevuddannelsen.

2015 Elevtræf-003
På billedet ses hele holdet samlet omkring forlagsdirektør Lene Juul fra JP/Politikens Forlag. Yderst til venstre ses som nr. to forfatteren Erik Valeur, der holdt tale for eleverne under festmiddagen.

Træffet var muliggjort ved et legat fra Munck-Christensen Fonden samt et sponsorat fra JP/Politikens Forlag. Træffet var arrangeret i et samarbejde mellem Boghandlerforeningen og Handelsfagskolen - Detailhandlens skole.Elevtræf 2015 logo 750

Programmet kan læses her.

 

Nødvendig boykot

Boghandlerne hilser velkommen, at Hanne-Vibeke Holst, Tom Buk-Swienty og flere danske forfattere har trukket deres bøger fra bibliotekernes udlånstjeneste eReolen.

"Forfatternes boykot er et nødråb, som kommer i sidste sekund", siger Boghandler­foreningens formand, boghandler Marianne Møller, Århus. Hun tilføjer: "Vi skal have en seriøs diskussion af bibliotekernes rolle på e-bogsmarkedet, for i øjeblikket under­graver biblioteksudlånet handelen med danske e-bøger. Forfatternes boykot er nødvendig - e-bogsudlånet vokser eksplosivt, så der må råbes vagt i gevær, nu."

Hent hele pressemeddelelsen her.

Læs også Lars Ringhofs forklaring på forfatternes aktion i Information.

 

Årets Unge Boghandler 2015

Boghandlerforeningens bestyrelse har i år valgt den 21-årige Valentin Hammershøi fra Bog & idé i Randers Storcenter til Årets Unge Boghandler 2015.

Læs mere om udnævnelsen af Valentin Hammershøi og hans deltagelse i International Congress of Young Booksellers 2015. Klik her

Thema-klassifikationen er nu oversat til dansk

Hent en udskriftsvenlig (113 sider) udgave af den danske oversættelse her.

Mere information om Thema findes på EDItEUR's hjemmeside.

 

Vil du vide mere om Boghandlerforeningen
- så læs i 'Om foreningen' og i 'Nyhedsarkivet'

Boghandlerforeningen arrangerer for syvende gang elevtræf for alle boghandelens elever.

Elevtræf er stedet, hvor alle elever - både nye og gamle - mødes og får styrket deres følelse af at være en del af et fag med en væsentlig betydning og tilstedeværelse over hele landet. Stolthed over og tilhørsforhold til boghandelen er godt for det daglige engagement i butikken.

Elevtræffet afholdes for syvende gang, men det afholdes også på en ny måde og med mange nye fordele for eleverne og læremestrene. Træffet arrangeres i år i et direkte samarbejde med Handelsfagskolen og de lærere, som eleverne igennem uddannelsen møder i undervisningen. Træffet afholdes på Handelsfagskolen i Skåde.


 

Ny hjemme-side på vej

En del af inholdet på hjemmesiden er midlertidigt taget ned med henblik på opdatering.

 

Inden udgangen af august måned lancerer Boghandlerforeningen en ny hjemmeside, som er mere overskuelig og har et friskere og mere tidssvarende design.

Samtidig bliver siden "responsiv" - det vil sige, at den fungerer både på computer, tablet og smartphone.


Medlem af foreningen?

Se hvilke fordele det giver.

 

Følg boghandlerne internationalt

EIBF - Den internationale boghandlerforening kan følges på web, Facebook og Twitter.

EIBF-long

Opdag boghandelens historie

Bogh-i-DK

På sitet "Boghandlere i Danmark" finder man den største samling af historiske oplysninger om danske boglader gennem tiden.
Se selv ved at klikke på foto.

Sitet bliver hele tiden forbedret, så hvis du har rettelser, tilføjelser eller billeder af butikker eller boghandlere, er du meget velkommen til at kontakte gruppen bag Boghandlere i Danmark.

ToppenForside Print Kontakt