Kontingenter


Kontingent til Boghandlerforeningen beløber sig på 1.500 kr. i kvartalet excl. moms pr. boghandlernr.