Hvad mener Boghandlerforeningen?


Et rigt og let tilgængeligt udvalg af bøger på dansk i alle formater er en vigtig forudsætning for dansk kultur og sprog. Læsning er samtidig en vigtig kilde til især børns og unges identitetsdannelse, lige som læsning styrker børnenes forestillingsevner, empati og kritiske sans.

Gode læseevner er stadig en forudsætning for at gennemføre de fleste uddannelser og for at varetage de fleste jobs. Men antallet af danskere, som ofte læser, når de har fri, falder i flere aldersgrupper, herunder blandt børnene. Der er derfor behov for øget opmærksomhed på at styrke især børns og unges læselyst, læseevner og læsevaner. Der er i den forbindelse forskningsmæssigt belæg for at lægge vægt på, at børnene bl.a. har adgang til trykte bøger.

Antallet af boghandlere er faldet med ca. 25% siden årtusindskiftet, og for mange danskere er der blevet længere til den nærmeste boghandel. Men boghandlerne er stadig danskernes foretrukne kilde til nye bøger, og vores medlemmer yder en stadig større indsats for at kunne tilbyde rådgivning og vejledning og arbejde kreativt med både kulturformidling, markedsføring og salg.

Bogbranchen i Danmark arbejder under vilkår, som er vanskeligere end i de fleste andre EU-lande. Der er derfor behov for særlig opmærksomhed på forhold, som kan skævvride konkurrencen om at sælge bøger, eller som kan true det danske bogmarkeds bredde og kvalitet.

Kontakt formand Lone Haagerup for en udtalelse på info@boghandlerne.dk