Boghandlerforeningens indsatsområder


Styrkelse af bogbranchens og boghandlernes image i offentligheden, herunder opmærksomhed på de vigtige samfundsdagsordener, der hænger sammen med øget læsning og bedre læseevner.

Et bedre samarbejde mellem bogbranchens aktører om fælles dagsordener, kampagner og aktiviteter, der styrker branchen, bogen og læsningen, herunder implementeringen af en national læsestrategi og samarbejder om aktiviteter som boghandlernes ”Verdensbogugen”.

Fokus på at styrke boghandlernes rekruttering samt sikring af en populær og tidssvarende boghandleruddannelse af høj kvalitet med stabilt elevtal og høj tilfredshed blandt både elever og arbejdsgivere.

Kontinuerlig styrkelse og rationalisering af branchens logistik, herunder implementeringen af et bedre og mere fremtidssikret nationalt system for søgning af bøger og metadata og afgivelse og administration af ordrer samt fokus på bæredygtighed i distributionen.

Indsamling og kommunikation af relevante fakta og statistikker om forhold i branchen, som berører boghandlerne og har indflydelse på deres løbende forretningsudvikling og salg, herunder eksempelvis en bedre, hyppigere og mere detaljeret statistik om bogsalget i Danmark og fokus på de fysiske boghandleres betydning for bevarelsen af det lokale handelsliv og bymiljø.