National Læsestrategi


Oplæg til en national læsestrategi

Boghandlerforeningen var en del af den koalitionsgruppe, som på initiativ af Danmarks Biblioteksforening i september 2019 overrakte et oplæg til national læsestrategi til Kulturminister Joy Mogensen.

Læs oplægget til en national læsestrategi

Børn og unges læsning 2021
Danske børn og unges læselyst falder i teenageårene, og både drenge og piger læser mindre i fritiden, i takt med at forbruget af digitale medier stiger. Det viser en undersøgelse af børn og unges læsning, som tænketanken Fremtidens Biblioteker står bag i samarbejde med forskere fra Center for Anvendt Skoleforskning. 'Børn og unges læsning 2021' giver ud over ny viden også anbefalinger og inspiration til, hvordan lærere, pædagoger, biblioteksmedarbejdere, ledere og beslutningstagere kan styrke børn og unges læsning. (Stine Reinholdt Hansen, Thomas Illum Hansen og Morten Pettersson 2022)

Vi skal (også) lære at læse langsomt
Danske børn og unge læser mindre og mindre, og de har sværere ved at læse længere og holde fokus. Ifølge forsker Sarah Bro Trasmundi fra SDU er der et for ensidigt fokus på korrekt og hurtig læsning i folkeskolen, hvilket er med til at fjerne glæden ved at læse bøger, tekster og historier. Og det skal der sættes fokus på, hvis de kommende generationer skal besidde kritisk og kreativ tænkning. (SDU 2022)