Thema


Boghandlerforeningen og Danske Forlag har siden 2014 arbejdet på at implementere den internationale Thema-standard som nyt dansk klassifikationssystem i stedet for Boghandelens Varegrupper.

I september 2019 er det blevet obligatorisk at klassificere i Thema i Bogportalen, og DBK har i den forbindelse udsendt en skrivelse til samtlige forlag med titler oprettet i Bogportalen. Det vil i en periode også være muligt at benytte Boghandelens Varegrupper, men det er ikke længere obligatorisk.

Den danske udgave af Thema version 1.4

Vejledning i brugen af Thema version 1.4 på engelsk